Disclaimer

Disclaimer
Bij het maken van deze internetsite is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, maar er bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Spot on Gouda is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite binnen de grenzen van de Nederlandse wet. De inhoud van deze internetsite en ook de aangegeven verwijzingen zijn ingevoerd op basis van informatie van de deelnemende partijen.

Privacy
Ten behoeve van de privacy van de bezoeker aan de website Spot on Gouda is een privacyverklaring opgesteld. U vindt deze op onze website.

Beeldmateriaal
Het is niet toegestaan beeld- of videomateriaal gepubliceerd op de website of op de social media kanalen van Spot on Gouda zonder toestemming van de auteur te gebruiken, te verwerken of op een andere manier voor eigen gebruik te benutten.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Vragen?
Heeft u vragen over de informatie op de website of het waarborgen van de privacy of wilt u toestemming om content op andere plaatsen te gebruiken, neem dan contact op met het team van Spot on Gouda via info@spotongouda.nl