En verder nog in Gouda….

Uw zakelijk bezoek aan Gouda is de moeite waard. Voor al uw wensen vinden wij een oplossing. Elke locatie heeft zo zijn eigen bijzondere zaken te bieden. Maar Gouda heeft meer dan dat; Gouda biedt daarnaast nog tal van plekken en evenementen die waardevol zijn om te bekijken, te bezoeken of aan deel te nemen. Deze zijn niet specifiek aan één locatie gebonden. Een impressie vindt u hier.

Museumhaven

De Goudse Museumhaven biedt een ligplaats aan bewoners van monumentale bedrijfsvaartuigen die het beeld op het water begin 1900 bepaalden. Doelstelling is oud-Hollandse scheepstypen en de bijbehorende havensfeer in het Goudse stadsbeeld te behouden. 

Er zijn ligplaatsen voor 20 schepen, de vaste bewoners van de haven. Daarnaast kunnen passanten met een historisch schip een tijdelijke ligplaats krijgen in de haven. De haven en de schepen zijn een bezoek meer dan waard. Informatieborden op de kade geven uitleg. De schepen worden door de schippersgezinnen zelf gerestaureerd en onderhouden.

De schippers, de Vrienden van de Museumhaven en de vrijwilligers komen regelmatig bij elkaar in het oude schipperswachtlokaal, museumhavencafé ‘t IJsselhuis. Dat ligt naast de historische Mallegatsluis, die van het laaggelegen binnenwater naar de IJssel voert. De IJssel is hier nog een getijdenrivier; heel bijzonder zo ver landinwaarts.

Gouda bij Kaarslicht

Gouda bij Kaarslicht is een evenement dat ieder jaar plaatsvindt rond half december. Al ruim zestig jaar krijgt Gouda van haar Noorse zusterstad Kongsberg een enorme kerstboom cadeau, waarvan de lichtjes ‘s avonds worden ontstoken. Duizenden bezoekers brengen tussen 12.00 en 23.00 uur een bezoek aan de talloze sfeervolle activiteiten in de binnenstad en vanaf 19.00 uur is het hoogtepunt van de dag. Alle bezoekers komen samen op de Markt, waar de boom, het stadhuis en de andere monumentale gebouwen rondom de Markt feeëriek worden verlicht met duizenden kaarsen. Kijk voor het dagprogramma op de website van Gouda bij Kaarslicht.

Volgende Gouda bij Kaarslicht:
2024 — 13 december

Open Monumentendag

De Stichting Open Monumentendag Gouda zet zich in voor het bekend maken van de geschiedenis van Gouda, haar omgeving en haar inwoners en het vergroten van belangstelling en draagvlak voor het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed onder de bevolking, zowel jong als oud. Hiermee wordt een zo breed mogelijk publiek bereikt, de cohesie tussen de lokale instellingen op het gebied van cultuurhistorie vergroot en de onderlinge uitwisseling van kennis bevorderd. Jaarlijks vindt begin september de Open Monumtendag plaats. Veel culturele instellingen en monumenten openen hun deuren voor publiek.

Zie voor meer informatie de website: https://monumentenstad.nl/

Erasmus in Gouda

Desiderius Erasmus bracht een deel van zijn jeugdjaren in Gouda door. Hier woonden zijn ouders, hier speelde hij en dwaalde hij door straten en stegen. Erasmus werd geboren in de nacht van 27 op 28 oktober. Onduidelijk is in welk jaar hij werd geboren, omdat hij zelf verschillende jaren noemt: 1466, 1467 en 1469. Rotterdam wordt het meest genoemd als geboorteplaats van Erasmus, maar daarvoor zijn geen harde bewijzen. De vader van Erasmus, een priester genaamd Gerard, zou in de Vijverstraat en de Peperstraat hebben gewoond.

Erasmus gaat na zijn eerste jaren in Rotterdam, bij zijn oma, naar Gouda. Samen met zijn oudere broer Pieter wordt hij onderwezen op de parochieschool op de Markt (waar nu Arti Legi staat). Vanaf zijn negende jaar verblijft hij meest buiten Gouda. In 1487 keert hij terug om in te treden in het klooster Steyn, net buiten Gouda.

  • 1475-1484: De jongens gaan naar de kapittelschool van Sint-Lebuïnus te Deventer
  • 1485: Als hun moeder in Deventer overlijdt aan de pest, gaan ze terug naar Gouda
  • 1487: Als ook hun vader bezwijkt, komen zij onder voogdij
  • 1488: De voogden sturen hen naar de Latijnse school in ’s-Hertogenbosch
  • 1492: Pieter en Erasmus gaan terug naar Gouda i.v.m. een pestepidemie.

Na aandringen van de voogden gaan ze het klooster in: Erasmus in Stein bij Gouda, Pieter gaat naar Leiden. In 1493 legt Erasmus de kloostergeloften af. Later dat jaar volgt de priesterwijding in de Dom te Utrecht. Kort daarna verlaat Erasmus het klooster in Steyn en treedt in dienst van bisschop Hendrik van Bergen. Af en toe keert hij terug naar Steyn om zijn kloostervrienden te bezoeken.

Na een roerig leven met veel Europese reizen, sterft Erasmus op 12 juli 1536 te Bazel (Zwitserland). Hij ligt daar begraven in de Münster.

In 2005 is het Erasmus Genootschap Gouda opgericht om Erasmus, zijn gedachtegoed en zijn relatie met Gouda meer bekendheid te geven.